Fase 3: Afvalscheiding

De locatie betreft een bedrijvenverzamelgebouw waar circa 15 verschillende bedrijven werkzaam zijn. Door middel van het faciliteren van afvalscheidingsmogelijkheden en awareness (bewustwording) communicatie zowel intern als extern zal een verregaande afvalscheiding worden doorgevoerd. De intentie is de volgende afvalscheiding te faciliteren.

  • Papier
  • Plastic*
  • Cartridges
  • Batterijen & Accu’s
  • Metalen (IJzer, Koper, Aluminium)
  • Overig afval

*Er is hierbij onderzoek gedaan naar het aanvullend scheiden van plastic. Echter het blijkt dat er maar slechts enkele plastics goed recyclebaar zijn en deze dienen vervolgens ook homogeen te worden aangeboden. In de praktijk worden de gezamenlijke plastics door de afvalverwerker bij het overige afval in de verbrandingsoven verwerkt. De aparte afvalstroom is dan niet effectief en eerder meer milieubelastend dan ontlastend.